Thái Bình: Nước dưới đất hầu hết bị nhiễm mặn

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2019 | 8:38:43 Sáng

Theo kết quả quan trắc môi trường tháng 9/2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình thì kết quả môi trường nước dưới đất đang bị nhiễm mặn và có nhiều thông số vượt quy chuẩn.

Anh 1 (1)
 
Môi trường nước mặt lục địa và nước dưới đất tại Thái Bình đang có nhiều thông số vượt quy chuẩn, bị nhiễm mặn

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa (4 điểm: nước sông Hồng tại cống Kem, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương; nước sông Kiến Giang tại ngã ba Phúc Khánh, TP. Thái Bình và ngã ba Vân Trường giữa huyện Tiền Hải và huyện Kiến Xương; nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải) so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cho thấy. Hầu hết các điểm quan trắc có các thông số COD; BOD5; TSS; NH4+; Colifrom vượt quy chuẩn như: nước sông Kiến Giang tại ngã ba Phúc Khánh – TP. Thái Bình thông số COD vượt 1,53 lần; NH4+ vượt 12,73 lần; nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải thông số COD vượt 1,87 lần; NH4+ vượt 3,63 lần…

Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất tại 12 điểm cho thấy hầu hết các giếng đều bị nhiễm mặn. Tầng chứa nước Holocen bị ô nhiễm bởi Fe, NH4+ như giếng QTB09 tại UBND xã Tân Lập, huyện Vũ Thư thông số NH4+ vượt 9,64 lần; thông số Fe vượt 7,76 lần; thông số As vượt 2,7 lần. Giếng QTB10 tại Trường mầm non xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương thông số NH4+ vượt 7,66 lần…

(Theo Tài nguyên và Môi trường)

  •  
Các tin khác

Hiện nay, cạnh tường rào hồ nước thô của Nhà máy Cấp nước Hoằng Hóa tại xã Hoằng Vinh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang tồn tại 15 trang trại chăn nuôi, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Ô nhiễm không khí sáng nay lên ngưỡng nguy hại-ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, nghiêm trọng hơn 4 đợt ô nhiễm không khí vừa qua, tác động nguy hiểm đến sức khỏe mọi người. Tất cả được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Nhân sự kiện VIETWATER 2019 tại TP.HCM, chiều ngày 6/11, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Hội ngành nước Úc đã phối hợp tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực các công ty cấp nước”.