Thái Bình: Nước dưới đất hầu hết bị nhiễm mặn

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2019 | 8:38:43 Sáng

Theo kết quả quan trắc môi trường tháng 9/2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình thì kết quả môi trường nước dưới đất đang bị nhiễm mặn và có nhiều thông số vượt quy chuẩn.

Anh 1 (1)
 
Môi trường nước mặt lục địa và nước dưới đất tại Thái Bình đang có nhiều thông số vượt quy chuẩn, bị nhiễm mặn

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa (4 điểm: nước sông Hồng tại cống Kem, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương; nước sông Kiến Giang tại ngã ba Phúc Khánh, TP. Thái Bình và ngã ba Vân Trường giữa huyện Tiền Hải và huyện Kiến Xương; nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải) so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cho thấy. Hầu hết các điểm quan trắc có các thông số COD; BOD5; TSS; NH4+; Colifrom vượt quy chuẩn như: nước sông Kiến Giang tại ngã ba Phúc Khánh – TP. Thái Bình thông số COD vượt 1,53 lần; NH4+ vượt 12,73 lần; nước sông Long Hầu tại cầu Long Hầu, huyện Tiền Hải thông số COD vượt 1,87 lần; NH4+ vượt 3,63 lần…

Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất tại 12 điểm cho thấy hầu hết các giếng đều bị nhiễm mặn. Tầng chứa nước Holocen bị ô nhiễm bởi Fe, NH4+ như giếng QTB09 tại UBND xã Tân Lập, huyện Vũ Thư thông số NH4+ vượt 9,64 lần; thông số Fe vượt 7,76 lần; thông số As vượt 2,7 lần. Giếng QTB10 tại Trường mầm non xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương thông số NH4+ vượt 7,66 lần…

(Theo Tài nguyên và Môi trường)

  •  
Các tin khác

Nam Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng lịch sử, trong đó, Ninh Thuận và Bình Thuận đối mặt với khô hạn khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tỉnh Ninh Thuận vừa công bố cấp độ rủi do hạn hán ở cấp độ 3, riêng 2 huyện Thuận Nam, Thuận Bắc ở cấp độ 4.

Vào ngày nắng nóng, điện năng tiêu thụ của điều hòa chiếm 60-65% tổng lượng điện tiêu thụ. EVN khuyên khách hàng bật quạt kết hợp mở điều hòa ở mức 26-27 độ trở lên để tiết kiệm.

Mới vào đầu mùa nắng nóng nhưng nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ hoang, còn vườn, ao nuôi cá của bà con cũng khô cạn.