Tập huấn Các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2019 | 2:46:49 Chiều

Ngày 22/10/2019, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn cập nhật các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

 
TS. Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
 
Lớp tập huấn thu hút 110 học viên là các lãnh đạo các doanh nghiệp; trưởng, phó phòng kế hoạch, kỹ thuật; trưởng, phó ban, thành viên ban quản lý dự án; cán bộ làm công tác tư vấn, giám sát, lập hồ sơ dự toán công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đến từ 7 đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước khu vực phía bắc. Giảng viên của lớp tập huấn là TS. Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng.
 
Lớp tập huấn tập chung vào các nội dung về chi phí đầu tư xây dựng như: Tổng mức đầu tư, dự toán, giá gói thầu, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư; thanh toán và quyết toán hợp đồng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn.
 

Hà Thắm

  •  
Các tin khác

Ngày 22/11/2019, tại Phú Thọ, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã ký kết hợp tác về việc Triển khai các hoạt động Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công ty CP Cấp nước Phú Thọ.

Để giúp cho cán bộ của các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định mới nhất của Nhà nước về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức “Lớp tập huấn cập nhật các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ”.

Ngày 13/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1402/QĐ - TTg phê duyệt Kế hoạch cụ thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Theo đó, việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia, đồng thời phải có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không áp dụng đấu thầu qua mạng.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các đơn vị khu vực miền Nam cho công trình cấp, thoát nước gồm các lĩnh vực