Đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực cho Công ty Cấp nước Phú Thọ

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/12/2019 | 11:31:38 Sáng

Ngày 22/11/2019, tại Phú Thọ, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã ký kết hợp tác về việc Triển khai các hoạt động Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên công ty CP Cấp nước Phú Thọ.

 

Ông Nguyễn Văn Bút - Chủ tịch Công ty CP Cấp nước Phú Thọ và Ông Phạm Xuân Điều - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam ký kết biên bản hợp tác
 
 Sau khi khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên Công ty, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã phân tích, đánh giá và thống nhất với lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Phú Thọ về các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng gồm:
 
- Kỹ năng quản trị nhân sự
- Kỹ năng quản trị kế hoạch
- Kỹ năng quản trị rủi ro
- Kỹ năng kiểm tra - đánh giá
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 
Các chuyên đề sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 12/2019 với sự giảng dạy của các giảng viên đến từ Viện Quản trị doanh nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Hà Thắm
 
  •  
Các tin khác

Trung tân Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo Danh sách cá nhân thâm gia Sát hạch Chứng chỉ Hành nghề hoạt động xây dựng tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2020.

Trung tân Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân thuộc các đơn vị thành viên của Hội Cấp thoát nước Việt Nam khu vực phía Nam; tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành 10 Thông tư (từ số 09…18/2019/TT-BXD) Hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Nhằm nâng cao năng lực vận hành và quản lý hệ thống thoát nước cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp thoát nước và xử lý nước thải, ngày 03/3 - 04/3/2020, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam (Hội Cấp thoát nước Việt Nam) đã phối hợp với Dự án TVET tổ chức Lớp tập huấn nâng cao về vận hành và quản lý hệ thống thoát nước. Lớp tập huấn được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.Hồ Chí Minh.