Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam Số Chào Xuân Canh Tý 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/1/2020 | 11:35:29 Sáng

 
  •  
Các tin khác

Chào mừng Sự kiện Triển lãm- Hội thảo quốc tế về Ngành cấp thoát nước Việt Nam Vietwater 2019 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6-8/11/2019, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam đã biên soạn và xuất bản Số 6 (128)/2019 với các bài viết tập trung vào chủ đề Ngập úng đô thị - Nguyên nhân cơ bản và đề xuất giải pháp. Đây cũng là chủ đề chính của Vietwater năm nay.