Ân phẩm

Nước không an toàn hoăc các sai sót trong dịch vụ vệ sinh và thoát nước thải gây ra các loại bệnh tật và theo chiều ngược lại gia tăng gánh nặng lên hệ thống y tế đã đang chịu áp lực từ sự bùng phát bệnh dịch COVID-19. Vì vậy, vai trò của các công ty ngành nước là rất cần thiết để duy trì một xã hội khỏe mạnh và vai trò đó chưa bao giờ trở nên quan trọng hơn như hiện nay.
Chào mừng Sự kiện Triển lãm- Hội thảo quốc tế về Ngành cấp thoát nước Việt Nam Vietwater 2019 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6-8/11/2019, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam đã biên soạn và xuất bản Số 6 (128)/2019 với các bài viết tập trung vào chủ đề Ngập úng đô thị - Nguyên nhân cơ bản và đề xuất giải pháp. Đây cũng là chủ đề chính của Vietwater năm nay.

 

No image

Thông báo v/v phương thức liên lạc trao đổi thông tin giữa các Hội viên; Kế hoạch hoạt động của Chi hội cấp nước miền Bắc nhiệm kỳ 2012 - 2014; Nghị quyết hội nghị BCH Chi hội lần thứ nhất

Tải về

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung.