Nghị quyết Đại Hội Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025)

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/12/2020 | 12:21:40 Chiều

Ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn thể lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ V trình Đại hội, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội và Danh sách 82 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam - Nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI:
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VI:

HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
  •  
Các tin khác

Ngày 03/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 8/11/2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm trên sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Đuống.

Ngày 05/02/2021, Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025".