Văn bản mới

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại Trung Bộ và Tây Nguyên trong bối cảnh các hiện tượng này tiếp tục kéo dài.
GS.TS Nguyễn Hữu Dũng – Viện trưởng Viện MT Đô thị và Công nghiệp Việt Nam: Trong Dự thảo Luật không nêu rõ trách nhiệm của hội đồng tham vấn các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược như thế nào?
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã quy định cụ thể mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (Ủy ban).
Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí. Nghị định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16.11.2016.
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) (sửa đổi) được Bộ TNMT chủ trì soạn thảo và Chính phủ chuẩn bị trình Quốc Hội để cho ý kiến, Luật này được hy vọng sẽ đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống, hội nhập quốc tế và tạo hành lang pháp lý quan trọng đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác BVMT thúc đẩy phát triển bền vững.
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24-3-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực thi hành từ ngày 10-5-2020. Bên cạnh đó còn nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí…, các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực từ 10/5/2020 với mức phạt tiền lên đến 2 tỷ đồng.
Ngày 27/4/2020, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có văn bản số 74/HCTNVN-BCS gửi Ban soạn thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) - Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý kiến dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) vì trong Dự thảo Luật có một số điều khoản liên quan đến các công trình cấp thoát nước.
Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các tổ chức khai thác công trình thủy lợi: Thực hiện phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng diễn biến công trình; trường hợp công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố phải thực hiện các biện pháp xử lý, đồng thời phải báo cáo theo quy định.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị EVN chỉ đạo các chủ hồ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm việc vận hành xả nước của các hồ chứa phù hợp với yêu cầu sử dụng nước ở hạ du.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý với phương án điều chỉnh giảm lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện Cửa Đạt (xả khoảng 35 m3/s) và Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (xả khoảng 10m3/s).
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành Chỉ thị số 36 ngày 16/4/2020 về Tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2020.
Liên quan đến Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc Hội thảo luận lần 1 tại kỳ họp thứ 8 năm 2019, vào tháng 10/2019, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban soạn thảo dự án Luật (đồng kính gửi VP Chính Phủ, Bộ Xây dựng) ý kiến của Hội đề xuất ngành, nghề sản xuất, cung cấp nước sạch phải là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (có văn bản kèm theo).

TRUYỀN HÌNH INTERNET