CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC THẾ KỶ 21 TỪ HUNGARI

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/6/2017 | 3:49:27 Chiều

(capthoatnuocvietnam.vn) - Ngày 31/5/2017, tại Hà Nội, đưc s bo tr ca Đi s quán Hungari ti Hà Ni, Hi Cp thoát nưc Vit Nam (CTNVN), Hip hi Nưc Hungari phi hp cùng B Tài nguyên & Môi trưng đã t chc Hi tho v Các gii pháp hiu qu v chi phí trong ngành công nghip nưc và qun lý ngun nưc thế k 21 t Hungari.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

Tham d hi tho có ông Lê Ngc Tun - V phó V Hp tác quc tế, B Tài nguyên & Môi trưng, ông Csaba Ory - Đi s Hungari ti Hà Ni, ông ng Quc Dũng - Phó ch tch Hi CTNVN, ông Karoly Kovacs - Ch tch Hip hi Nưc Hungari. Cùng hơn 60 đi biu đến t b, ban ngành ti Hà Ni, mt s UBND tnh và nhiu công ty đang hot đng trong lĩnh vc cp thoát nưc ca Vit Nam.

Diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo

 

Các tham lun đưc din gi trình bày ti hi tho tp trung vào 4 ni dung chính đó là: Xu hưng phát trin trong qun tr nưc Châu Âu và Hungari; Các gii pháp hiu qu v chi phí trong ngành công nghip nưc và qun lý ngun nưc thế k 21 t Hungari; Kinh nghim thành công ca D án ODA ti Qung Bình; Các gii pháp công ngh trong ngành nưc đến t các công ty ca Hungari.

 

Đi din Hip hi nước Hungary cho biết, Hip hi có các thành viên là các công ty cp nước và x lý nước ca Hungary. Các công ty này đm bo tt c các công đon liên quan đến nước t cung cp nước sch, x lý nước thi, xây dng đường ng dn nước, x lý môi trường nước… Trong thi gian qua, đi din Hip hi nước Hungary đã thc hin nhiu d án thành công ti Vit Nam. Trong đó, đc bit D án nhà máy cp nước sinh hot huyn Qung Trch, tnh Qung Bình đã hoàn thành cung cp nước sch cho người dân trong 10 xã ca huyn.

 

Tham gia hi tho, các doanh nghip Hungari như BDL, Nhà máy nưc Budapest, Pureco, Profigram, Thermowatt, Elgoscar, Tradeland đã gii thiu v mt s công ngh như công ngh lc nưc bn thành nưc sch; các công ngh x lý nưc thi sinh hot, nưc thi t bãi rác và nưc ô nhim xung quanh các đng rung, khu công nghip…; đng thi khng đnh, vi kinh nghim và các công ngh hin đi vi giá c hp lý so vi mt bng chung ca thế gii, Hip hi nưc Hungary sn sàng hp tác vi Vit Nam, các doanh nghip Hungari sn sàng hp tác vi các đơn v ca Vit Nam trong lĩnh vc cp thoát nưc và x lý nưc thi.

 

Diễn đàn B2B giữa các doanh nghip Hungari và Vit Nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên

 

Đc bit, Din đàn làm vic trc tiếp gia các doanh nghip Hungari và Vit Nam đã đưc t chc ngay trong bui chiu ngày 31/5 nhm chia s kinh nghim và tìm kiếm cơ hi hp tác gia hai bên, đng thi hai bên đã trao đi trc tiếp v các đ xut d án liên quan đến vay vn ODA ca Hungari.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

 

Trong tháng 5 va qua, đi din Hi ngành nưc ca Hungari cũng đã có cuc gp g và làm vic vi đi din lãnh đo Hi Cp thoát nưc Vit Nam. Hai bên đã trao đi nhiu vn đ liên quan đến qun lý ngành nưc và d kiến s ký kết mt Biên bn ghi nh v hp tác trong thi gian ti.

 

Bài & ảnh: Hà Thắm

  •  
Các tin khác

Nhóm người làm việc trên máy nạo vét được điều tới kênh đào Suez để giải cứu tàu khổng lồ Ever Given mắc cạn đã reo hò vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một công ty ở Indonesia đang sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để chuyển đổi chất thải hữu cơ thành thức ăn chất lượng cao cho ngành chăn nuôi.

Vật liệu graphene chế tạo từ nhựa giúp giảm chi phí sản xuất và ô nhiễm môi trường, ứng dụng trong nghiên cứu, xây dựng.Vật liệu graphene chế tạo từ nhựa giúp giảm chi phí sản xuất và ô nhiễm môi trường, ứng dụng trong nghiên cứu, xây dựng.

Theo nhiều chuyên gia, xu thế xây dựng hiện nay đặt ưu tiên chống chọi thảm họa lên hàng đầu.